دفتر مركزي :

تهران ، خيابان وليعصر ،  بالاتر از بزرگراه نيايش ،  خيابان سعيدي ،  پلاك  96،  طبقه پنجم ،  واحد 9
كد پستي: 1967943511

تلفن: 3 – 26219730 21 98+
نمابر:       26219729 21 98+

پست الكترونيكي: info@parssofregas.com

شماره ثبت: 239621
تاريخ ثبت: 15 بهمن 1383