• امكان سنجي و انتخاب فرايند بهينه

 • انجام مطالعات مهندسي پايه و تفصيلي (E)

 • خريد و تداركات كالا (P)

 • اجراي كامل پروژه ها به صورت طرح، ساخت و راه اندازي با مشاركت پيمانكاران اجرايي (EPC)

 • مشاوره و مديريت طرح در صنعت نفت (MC)

 • مميزي انرژي و ارائه راه كارهاي اصلاحي

 • مميزي بهداشت، ايمني محيط كار و بررسي آلودگي هاي زيست محيطي و ارائه راه كار هاي اصلاحي

 • مشاوره در چيدمان سازمان هاي جديد

 • پالايشگاهي و پتروشيمي

 • مميزي و اصلاح نمودار سازماني نيروي انساني

 • نظارت عاليه بر طراحي و اجراي پروژه ها

 • مشاوره در كليه زمينه هاي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تنظيم اسناد مناقصه بين المللي و داخلي براي طرح ها و پروژه هاي جديد

 • داراي گواهينامه نظام مديريت كيفيت ISO 9001-2008

 • دارنده رتبه بندي در گروه نفت و گاز در تخصصهاي:

  واحد هاي پالايشگاه نفت، گاز و صنايع پتروشيمي خطوط انتقال نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.